پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام والمسلمین غلامعلی قدیریان

بازخوانی فتنه 88

بسم الله الرحمن الرحیم

در سال1388 پس از اتخابات ریاست جمهوری کاندیدا هایی که رای و اقبال مردم را نتوانستند به خود جلب کنند و حائز اکثریت آرائ مردم برای تصدی کلید پاستور شوند نسبت به تعداد رای خود اعتراض کردند که این اعتراض از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با حضور نمایندگان معترضین شمارش مججد صورت گرفت که شورای نگهبان هم سلامت آراء مردم و نتیجه اعلامی را مورد تایید قرار داد با یک تامل ساده میتوان دریافت که تا اینجا هیچ اقدام خلافی صورت نپذیرفته است نه از سوی معترضین و نه از سوی شورای نگهبان قانون اساسی بلکه یک ساز و کار قانونی عمل شده و این از مصادیق بارز دموکراسی و صیانت از آرای همان مردم رای دهنده بوده است سخن از اینجا آغاز شد که دو تن از کاندیدا ی ریاست جمهوری این رای شورای نگهبان که با حضور نمایندگان خود آنها بود را نپذیرفتند و مردم و طرفداران خود را به خیابان ها فراخوانده و دعوت به آشوب کردند که شاید با ایجاد بلوا و ناامنی ضرب و شتم مردم عادی و به آتش کشیدن اموال عمومی و خصوصی و تیز کردن شاخک های دشمنان دائمی و مستکبر جمهوری اسلامی برای اقدامات بر علیه کشور عزیزمان بتوانند رهبری معظم انقلاب را به ابطال اتخابات راضی کنند اما وجود با برکت این پیر و مراد و رهبر آزادگان جهان نه تنها ذره ای از آرمان های انقلاب و حق مردم کوتاه نیامدند و در نهایت و البته با وارد کردن ضربات گوناگون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به کشور عزیزمان حضور میلیونی مردم در 9 دی ماه سال 1388 تمامی این نقشه ها را بر آب کرد و این قائله ختم گردید حالا و پس از گذشت سالها چند نکته قابل توجه است

اول : دشمن در کمین است که نظام اسلامی ما را به مخاطره بیاندازد و به قول مشهور براندازی در صدر خواسته های آنها است و از این مهم دست یردار نیستند تا به مطلوب خودکه سقوط نظام اسلامی برسند

دوما : دشمن لزوما از خارج این کشور نمی آیند و خیلی از عناصر واداده داخلی در صدد همراهی با دشمنان دائمی این نظام هستند و بعضا در منصب دولتی نیز میباشند به عنوان مثال میتوان به سران فتنه و همراهان آنها اشاره کرد 

سوما : مدیران و مسئولین اداری و سیاسی کشور بدانند مردم از نظام و انقلاب خسته نشده و در همه صحنه ها از آن دفاع خواهند کرد و این آنها هستند که با عملکرد خود میتوانند آها را دلگرن و خوشحال نکه دارند و مردم فرق خدمتگذار و خائن را میفهمند

چهارما : ملت ایران فتنه و فتنه گر را هرگز فراموش نخواهند کرد و آنهای که با هوی و هوس و علاقه به دنیا و مناصب آن مصالح عمومی و اموال عمومی و خصوصی مردم را مورد تهاجم قرار دادند را نخواهند بخشید و تا زمانیکه به توهمات خود پایان ندهند آنها را زیر نظر داشته و از حصر و محاکمه آنان حمایت میکند و هرگز به آنها اعتماد و اطمینان نخواهند نمود

نکته پایانی : مسئولین با تکیه بر داشته های داخلی و استفاده از تمامی ظرفیتهای جوانان و صنعتگران و سرمایه داران و تولید کنندگان اقتصاد درون زا و برون نگر را توسعه بخشیده و به این شیب غیر واقعی و ولنگار اقتصادی پایان داده و آرامش را به جامعه برگردانند و از تکیه بر نهاد های خارجی و قدرت های چپاولگر و دولت های خبیث و مستکبر خوداری کند و وقت خود را مصروف خدمت به مردم و مملکت نمایند

تاریخ انتشار: 1398/8/2